zanga.store
Alışveriş Sepetim

İptal İade Değişim Prodesürü

zanga.store’dan satın almış olduğunuz ürün/ürünler Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”ne tabidir ve bu kanun ve yönetmelikteki hükümleri uygulanmaktadır.

Satın almış olduğunuz ürünü/ürünleri iade etmek istiyorsanız ürünlerin sahip olması gereken nitelikler ve izlenecek adımlar aşağıda anlatılmıştır;

1-SİPARİŞTE YER ALAN ÜRÜNÜ / ÜRÜNLERİ İADE ETMEK

İade sürecinin başlaması için, web sitemiz (www.zanga.store) üzerinden iletişim formu aracılığıyla veya bilgi@zanga.store adresine sipariş numaranızı bildirerek mail göndermek suretiyle başvuru yapmanız gerekmektedir. Telefonla gerçekleşen konuşmaların bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Ürünün iadesi yapılması için ondört (14) gün süresinin geçilmemesi gerekmektedir. Bu hak ürün teslimatını takiben başlar ve müşterilerimiz 14 gün geçmeden satın aldıkları ürünleri sebepsiz iade etme hakkına sahiplerdir. Satın alınan ürünün ambalajı açılmadan, yırtılmadan ve ürün kullanılmadan teslim edilmesi gerekmektedir. Ürünün kullanıldığı durumlarda iade durumu kesinlikle söz konusu değildir. Ayrıca siparişinize dayalı size özel üretim yapıldığı belirtilen (Ürün açıklamasında belirtilmektedir) ürünler için de özel üretim olduğundan iade yapılması mümkün olmamaktadır. Ürün paketleri üzerinde bulunan üretici veya ithalatçı firmaya ait bilgiler zarar görmüş, ürüne ait kutunun zarar görmüş, ürüne ait kutunun üzerine bant yapıştırılmış, vakumlu veya jelatinli ambalajın açılmış olması durumlarında iade talepleri kabul edilememektedir.

Ürünleri teslim almadan önce kontrol etmenizi ve eğer tarafınıza hasarlı ulaşmışsa kargo görevlisine hasar tespit tutanağı tutturmanızı rica ederiz. Hasar tespit tutanağı bulunmayan hasarlı ürünler için iade / değişim sağlayamamaktayız.

Cayma hakkı ve ayıplı ürünler dışında, aksi belirtilmedikçe, kargo bedeli alıcıya aittir.

Ürünlerin tarafımıza ulaşmasından itibaren 14 gün içinde sipariş bedeli bankanıza aktarılacaktır. Havale ile yapılan ödemeler için banka IBAN bilginizi iletmeniz gerekmektedir. Kredi kartı ile ilgili yapılan ödemeler tek çekim için tek seferde ödenmektedir. Taksitle ödeme söz konusu olduğu hallerde de iade bankaların mevcut prosedürleri çerçevesinde yapılabilmektedir.

2-SİPARİŞİN İPTAL EDİLMESİ

Sipariş verildikten sonra henüz hazırlık aşamasına geçilmeyen, hazırlık aşaması olmayan siparişlerde ise ürünlerinizin henüz kargoya verilmemesi halinde web sitemiz (www.zanga.store) üzerinden iletişim formu aracılığıyla veya bilgi@zanga.store adresine sipariş numaranızı bildirerek mail göndermek suretiyle veya çağrı merkezimizi arayarak sipariş numaranızı belirterek siparişinizi iptal edebilirsiniz. Kargoya verilen ürün veya ürünler için birinci maddedeki iade etme koşulları geçerlidir.

Site (www.zanga.store) üzerinde siparişin kargoya verilmedi görüntülenmesi kargoya verilmediğini belirtmemektedir, kesin olarak kargoya verilme durumu whatsapp numaramıza (+90 532 497 66 46) ulaşılarak öğrenilebilir.

3-SİPARİŞ VERİLEN ÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Birinci maddede yer alan iade süreci uygulanarak ürün iade edildikten sonra yeni bir sipariş verilerek ürün değişimi sağlanabilir.

4-İPTAL/İADE VE DEĞİŞİM İŞLEMLERİNDE OLUMSUZLUK YAŞANMASI:

Siparişinizle ilgili iptal, iade veya değişim işlemlerinde yaşadığınız bir olumsuzluk anında whatsapp numaramıza (+90 532 497 66 46) yazarak bilgi vermenizi rica ederiz. Yaşadığınız olumsuzluk incelenmek üzere ilgili birimlere aktarılacak ve hızlı bir şekilde aksiyon alınacaktır.

1.CAYMA HAKKI

1.1.ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

1.2.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

1.2.1 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

1.2.2.İade formu,

1.2.3.İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

1.2.4.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

1.2.5.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

1.2.6.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

2.CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

2.1.a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık vehijyenaçısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

9.2. ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a)920 (altıbindokuzyüzyirmi)Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan)Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 390 (onbinüçyüzdoksan)Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Firma: SİYAH KARE FİLM PRO. DAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres:  KOŞUYOLU MH. CEVATPAŞA SK. VİLLACRENA N.45 KADIKÖY, İSTANBUL
e-posta: bilgi@zanga.store
Tel: +90 850 303 27 00

Müşteri Hizmetleri

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM?