zanga.store
Alışveriş Sepetim

Gizlilik ve Çerez Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

zanga; "zanga.store” olarak kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak istiyoruz. Bu nedenle üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu bağlamda, işbu zanga.store Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir halde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu doğrultuda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. zanga.store çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu Politika’nın oluşturulmasından maksat, zanga.store tarafından işletilmekte olan https://www.zanga.store/ internet sitesi ve mobil uygulamanın (hepsi için “Platform” ifadesi kullanılacaktır) işletilmesi esnasında Platform üyeleri/Kullanıcıleri/kullanıcıları (hepsi için “Veri Sahibi” ifadesi kullanılacaktır) tarafından zanga.store ile paylaşılan veya zanga.store’nin, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına dair şart ve koşulları belirlemektir.

HANGİ VERİLER İŞLENMEKTEDİR?

Aşağıda zanga.store tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri kapsamına giren bilgilerin hangileri olduğu liste halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika çerçevesinde belirtilen hüküm ve koşullar bağlamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Kullanıcı Bilgileri

Kullanıcı İşlem Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Finansal Bilgiler

Pazarlama Bilgileri

TALEP/ŞİKAYET YÖNETİMİ BİLGİLERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri kapsamında, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilmiş olan veriler, söz konusu kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecektir. Bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümlerine bağlı kalınmaksızın gerçekleştirilecektir.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

zanga.store, Veri Sahibi tarafınca sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve bununla ilgili kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sunulan hizmetlerden yararlandırılması, sistem hatalarının saptanarak performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım, onarım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sağlanması amaçları dahil olmak üzere zanga.store tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgilileri yararlandırmak için gereken çalışmaların iş birimlerince planlanması, uygulanması ve bunlarla ilgili iş süreçlerinin aksamaksızın yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin tercih, beğeni, alışkanlık ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özelleştirilmesi ve ilgili kişilere önerilmesi, tanıtımının yapılması için gerekli olan faaliyetlerin tasarlanması ve uygulanması, zanga.store tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için ilgili iş birimlerince lazım olan çalışmaların sürdürülmesi ve buna bağlı iş süreçlerinin aksamaksızın yürütülmesi, zanga.store ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması ile zanga.store’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin tasarlanması ve uygulanması amaçlarıyla işlenebilecektir.

VERİ SAHİPLERİNİN AÇIK RIZASI DOĞRULTUSUNDA İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

Veri Sahibi’nin açık rızası çerçevesinde, zanga.store, Veri Sahipleri’nin Platform üzerinde gerçekleştirdikleri hareketlerini izleyerek kullanıcı deneyiminin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu sebeple site içi verilerle istatistik oluşturulması, profilleme çalışmalarının yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel kampanya, indirim gibi önerilerin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu çerçevede elde edilmiş olan verilerin her türlü reklam ve ürün içeriğinde kullanılması maksadıyla veri işleyebilecek ve aşağıda bahsedilen taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

zanga.store, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için zanga.store’nın hizmetlerinden yararlandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla aktarabilecektir. Ve bu aktarma sınırlı olacaktır. zanga.store, iyileştirme, kişiselleştirme ve özelleştirme de dâhil olmak üzere Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi, Veri Sahibi’nin güvenliğinin sağlanması ve korunması, hileli olarak ya da izinsiz yapılan kullanımların saptanması, uygulamaya yönelik değerlendirmenin araştırılması, Platform hizmetleriyle ilgili olan hataların tespit edilmesi, giderilmesi ve önlenmesi ile işbu Gizlilik Politikası’nda yer verilen amaçlardan herhangi birinin gerçekleştirilebilmesi için SMS gönderme işlemi yapanlar da içinde olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri vb. üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları doğrultusunda SİYAH KARE FİLM PRO. DAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“zanga.store”) Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, yasal olarak yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile yine yasal olarak yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla Kanun m.9’da gösterilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının dışına çıkmamak kaydıyla yurt dışına aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, Platformda yapılan işlemler üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki nedenlerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen ve bu Gizlilik Politikası’nda açıklanan amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri zanga.store’ye başvurarak;

Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaç dışı kullanımda bulunup bulunulmadığını öğrenme,

Yurt içi veya yurt dışında verilerin hangi üçüncü kişilere aktarıldığını öğrenme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini talep etme,

İlgili mevzuata göre kişisel verilerin veri tabanından silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini      talep etme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla çözümlenmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın tazminini talep etme,

haklarına sahiptir.

ÇEREZ POLİTİKASI:

SİYAH KARE FİLM PRO. DAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“zanga.store”) olarak biz, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını istiyoruz. Bu sebeple sitemiz üzerinden bize veri aktaran kişilerin gizliliğini sağlamak için çalışıyoruz.

Çoğu web sitesinin uygulamalarına paralel olarak, zanga.store (“Site”) ile mobil uygulamanın (hepsi için “Platform” ifadesi kullanılacaktır) Kullanıcılara kişiselleştirilmiş içerik ve reklam sunmak, site içi çözümleyici faaliyetler gerçekleştirmek ve Kullanıcı yönelimlerini takip etmek için Çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politikası zanga.store Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

zanga.store, işbu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de kullanılan Çerezlerin hangisi olduğunu, kullanıcıların bu konuda bilgilendirilmesi ve tercihlerini nasıl yönetebilecekleri hakkında kullanıcıların aydınlatılması amacıyla hazırlamıştır. Kişisel verilerinizin zanga.store tarafından işlenmesine ilişkin daha kapsamlı bilgi sahibi olmak için zanga.store Gizlilik Politikası’nı incelemeniz tavsiye olunur.

ÇEREZ (“COOKİE”) NEDİR?

Çerez diye tabir edilen küçük metin dosyaları ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar yardımıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna aktarılır ve depolanır. Ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulan çerezler, Kullanıcı aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucunun bunu anlamasını sağlar.

Çerezler, Kullanıcılerin ad-soyad, cinsiyet veya adres gibi kişisel verilerini içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

HANGİ ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısından sınıflandırılabilir:

Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, zanga.store tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini zanga.store ile iş birliği olan dış firmalar yönetmektedir.

Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri vekalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri Kullanıcınin Platform’u terk etmesiyle silinen çerezlerdir. Kalıcı çerezler ise kullanım alanına değişkenlik gösteren sürelerle Kullanıcılerin cihazlarında kalabilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre ise, Platform’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler olarak sınıflandırılmakta ve kullanılmaktadır.

NEDEN ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR?

Platform’da, Çerezler aşağıdaki amaçları sağlamak için kullanılmaktadır:

Platform’un çalışabilmesi için lazım temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, zanga.store kullanıcılarının, sepetlerindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin Platform’da her farklı sayfa açışlarında tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

Platform’u analiz etmek ve Platform’un iyileştirilmesini sağlamak. Örneğin, Platform’un üzerinde çalıştığı birden fazla sunucunun entegre edilmesi, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının belirlenmesi ve buna göre performans ayarlarının düzenlenmesi ya da Kullanıcıların aradıklarına erişimlerinin kolaylaştırılması.

Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya ortamında paylaşımlarda bulunmak, Platform’u ziyaret eden kullanıcıların daha sonraki ziyaretlerinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması

Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, Kullanıcıların görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden Kullanıcıların tercih ve beğenileriyle bağlantılı reklam gösterilmesi.

ÇEREZ TERCİHLERİNİZİ NASIL YÖNETEBİLİRSİNİZ?

zanga.store, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini önemsemektedir. Bunun yanı sıra, Site’nin çalışması için bazı zorunlu Çerezler hususunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini belirtmek isteriz.

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Kullanıcılar, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirebilirsiniz. Bu şekilde, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşabilirsiniz. Çerezlere ilişkin tercihlerin, Kullanıcının Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.

Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

HANGİ HAKLARA SAHİPSİNİZ?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Kullanıcılar, zanga.store’ye başvurarak, kendileriyle ilgili,

Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaç dışı kullanımda bulunup bulunulmadığını öğrenme,

Yurt içi veya yurt dışında verilerin hangi üçüncü kişilere aktarıldığını öğrenme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini talep etme,

İlgili mevzuata göre kişisel verilerin veri tabanından silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini      talep etme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla çözümlenmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın tazminini talep etme,

haklarına sahiptir.

RIZA VE GİZLİLİK POLİTİKASI’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

zanga.store, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı bilgilendirmede bulunmayı ve Çerez tercihleri hakkında kullanıcılarını aydınlatmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

zanga.store, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Müşteri Hizmetleri

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM?