KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE AYDINLATMA METNİ

KOŞUYOLU MH. CEVATPAŞA SK. VİLLACRENA N.45 KADIKÖY, İSTANBUL adresinde mukim, Kadıköy V.D. 7721360017 numarası ile kayıtlı SİYAH KARE FİLM PRO. DAN. TİC. LTD. ŞTİ., başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla kişisel verilerin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) kapsamında kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hangi durumlarda aktarılabileceği, verilerin saklanma süresi ve kanundan doğan hakların kapsamı ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla Aydınlatma Metni’ne yer vermektedir.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından “zanga.store” sayfasındaki kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, erişilmesini önleme ve muhafaza etmek amacıyla her türlü teknik ve idari tedbir alınmıştır.

VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

6698 sayılı KVKK kapsamı uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Şirketimiz, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin işlenme amaçları belirlenerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA ŞEKİLLERİ

Şirketimizle paylaştığınız ve “safterhurma.com” web sitesi veri tabanında toplanan kişisel verileriniz (isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, iş veya ev adresi, telefon numarası, e-posta adresi, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, cookie kayıtları) burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak kampanya çalışmaları, pazarlama satış bilgileri, kullanıcı profiline yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi ve istenmeyen e-postaların gönderilmemesi için sadece " safterhurma.com" bünyesinde toplanabilir.

"safterhurma.com" internet sitesinde yer yer 'çerez'ler kullanılmaktadır. Çerez, internetsiteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilebilen zararsız metin dosyalarıdır. Yalnızca ziyaret numarası ya da sepet numarası gibi bilgiler içermekte olup, teknik olarak kişisel bilgilerinize ya da verilerinize bu yolla ulaşmak mümkün değildir. "safterhurma.com”, çerezler sayesinde size daha iyi bir alışveriş deneyimi, indirimler ve çeşitli özellikler sunar. Dilerseniz internet tarayıcınızın ayarlarından çerezleri kapatabilirsiniz. "safterhurma.com” olarak, daha iyi bir internet deneyimi için çerez kullanımını öneririz.

safterhurma.com kişisel bilgileriniz ve kredi kartı bilgilerinizin korunması konusunda oldukça hassas davranır. safterhurma.com size en güvenli alışveriş tecrübesini sunmak için Secure Sockets Layer (SSL) teknolojisi kullanır. SSL teknolojisi, çapraz şifreleme yöntemi ile online işlemleriniz sırasında bilgilerinizi güvenlik altına alır. Bu yüzden kişisel bilgileriniz ve kredi kartı detaylarınızı yetkisiz ve izinsiz erişimlerden korur. Siparişlerin tamamlanması esnasında kullanıcılardan istenen kredi kartı bilgileri, hiçbir şart altında tarafımızdan saklanmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLEN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ tarafından veri sorumlusu olarak SİYAH KARE FİLM PRO. DAN. TİC. LTD. ŞTİ., tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıda sayılan hallerle sınırlı olmamak kaydıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmektedir.

Bu kanun kapsamında üyelik işlemi sırasında , çeşitli formlar aracılığıyla ve alışveriş sırasında toplanılan bilgiler, kullanıcının izni veya haberi olmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşılamaz ve hiçbir sebeple satılamaz. Kullanıcıların kişisel bilgileri haricinde, sitede yapmış oldukları işlemlere ait istatistiksel veriler "safterhurma.com” tarafından analiz edilip saklanabilir.

KİŞİSEL VERİLEN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz veri tabanında toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile iş stratejilerinin belirlenmesi, ticari faaliyetin yürütülmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, şirketimiz insan kaynakları süreçleri ve istihdam politikalarının yönetilmesinin temini amacıyla iş ortakları, hissedarlar, tedarikçiler, dış hizmet sağlayıcıları ve Kanun’un 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ‘yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince ancak resmi makamların usulü dairesinde bu bilgileri talep etmesi ve açıklama yapmak zorunda olduğumuz durumlarda’ ilgili makamlarla paylaşılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Şirketimiz tarafından veri tabanında toplanan kişisel bilgileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile saklanmaktadır. Söz konusu veriler, KVKK kapsamı ve Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuatta belirtilen süre boyunca saklanacaktır. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri tabanından çıkarılacaktır.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARICA KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN GERÇEK KİŞİLER;

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından aktarılması konusundaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince formu doldurarak, SİYAH KARE FİLM PRO. DAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin KOŞUYOLU MH. CEVATPAŞA SK. VİLLACRENA N. 45 KADIKÖY, İSTANBUL adresine yazılı olarak, siyahkare@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza veya şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta aracılığı ile bilgi@zanga.store elektronik posta adresi üzerinden ad, soyad, TC kimlik numarası, telefon ve tebligat adresi bildirerek iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Taleplere posta yoluyla yazılı olarak cevap verilmesi halinde, posta gönderimleri karşı ödemeli olarak gönderilecek yürürlükteki mevzuatta yer alan tarife üzerinden başvuran tarafından karşılanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirketimizin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.